savęs žalojimas

Savęs žalojimas– tai sąmoningai atliekami veiksmai, nukreipti prieš save, nesukeliantys mirties.

Besižalojantis žmogus, susidūręs su problemomis ir nežinodamas, kaip jas išspręsti, imasi savižalos, kad palengvintų savo dvasinę būseną ar duotų signalą kitiems, kad jam reikia pagalbos.

Save žalodami asmenys siekia sumažinti stresą, įtampą bei nerimą. Taip pat šie asmenys gali tokiu būdu išreikšti pyktį bei siekia manipuliuoti kitais. Svarbu pažymėti, kad bandę save žaloti paaugliai, palyginus su to nedariusiais vaikais, pasižymi didesne savižudiško elgesio tikimybe, t. y. tie, kas save žalojo, dažniau pagalvoja apie savižudybę. Nors pasitaiko atvejų, kad save žalojantys asmenys tik nori tokiu būdu sumažinti tvyrančią įtampą, neturint jokių suicidinių ketinimų.

Sąmoningo savęs žalojimo pasireiškimas sutinkamas kiekvienoje amžiaus grupėje ir yra nulemiamas skirtingų motyvų. Tačiau žmonės, kurie sąmoningai žalojasi (išskyrus tuos, kurie siekia manipuliuoti kitais ar gauti dėmesio), dažniausiai tai laiko paslaptyje ir labai slepia randus. Todėl pastebėti savo aplinkoje taip besielgiantį žmogų nėra paprasta.

Negalima išskirti vienos priežasties, dėl kurios žmogus save žaloja. Kiekvienas atvejis yra labai individualus ir priklauso nuo gyvenimiškos patirties.