patyčiosPatyčios – tyčia daromi veiksmai ar sakomi žodžiai, norint įžeisti, įskaudinti, pažeminti.Patyčios dažniausiai vyksta tarp vaikų mokykloje, kieme ir kitose vietose, kur renkasi vaikai. Kiti vaikai: • tavęs negerbia, įžeidinėja, šaiposi iš tavo išvaizdos, elgesio, būdo bruožų ar išsakytų minčių • tave atstumia, nekreipia į tave dėmesio į tave, su tavimi nebendrauja • tave stumdo, muša, kumščiuoja • tau grasina, iš tavęs atiminėja ir (ar) gadina daiktus • su tavimi elgiasi kitais tave skaudinančiais būdais

Ką daryti?

Pasistenk vengti vietų, kuriose dažniausiai lankosi priekabiautojai, pabandyk nekreipti dėmesio į tai, ką tau sako ir, tuo labiau, – nepulk priešintis, nes priekabiautojai būtent šito ir siekia. Negalvok, kad esi kaltas (kalta) dėl to, kad iš tavęs tyčiojasi – priekabiautojai neturi teisės taip su tavim elgtis. Didelė tikimybė, jog jiems reikalinga pagalba, galbūt jie yra skriaudžiami.

Kur kreiptis?

Į suaugusį žmogų, kuriuo pasitiki

Mamą, tėtį, mokytoją ar kitą žmogų. Gali paprašyti, kad jis, pavyzdžiui, pasikalbėtų su vaikais, kurie iš tavęs tyčiojasi.

Į draugą

Su juo (ja) galėsi pasikalbėti apie tai, kaip tu jautiesi, kai iš tavęs tyčiojasi. Taip pat jei būsi ne vienas (-a), jausiesi saugesnis (-ė), priekabiautojams bus sunkiau iš tavęs tyčiotis.

Į mokyklos socialinį pedagogą / psichologą

Su kuriuo galėsi pasikalbėti apie tai, kaip jautiesi, kai iš tavęs tyčiojasi. Taip pat galėsi aptarti, kaip tau reaguoti konkrečiose situacijose ir kas dar galėtų tau padėti.

Į VšĮ "Vaikų liniją"

Jei nori pasikalbėti ir pasidalinti sunkumais – drąsiai skambink į „Vaikų liniją“ nemokamu telefono numeriu 116 111, kiekvieną dieną nuo 11 iki 23 val.

Į Pagalbos vaikams liniją 

Jei patyčias patiri ilgą laiką ir imtis veiksmų, jog jos liautųsi nedrąsu arba jau kreipeisi pagalbos, bet jos nesulaukei, su Pagalbos vaikams linijos konsultantu galėsi aptarti tau priimtiniausius pagalbos būdus.
Kai patiri patyčias, būna labai sunku, tad visada gali skambinti ar parašyti mums laišką el. p.info@pagalbavaikams.lt.

Pagalbos vaikams linija dirba darbo dienomis nuo 11 val. iki 19 val. Visų pirma į skambučius trumpuoju numeriu atsiliepia VšĮ "Vaikų linija" konsultantai, kurie, nurodžius skambinimo priežastį, gali sujungti su Pagalbos vaikams linijos konsultantu.

Daugiau informacijos apie pagalbą patyčių atveju http://www.bepatyciu.lt/vaikams/