MES

Pagalbos vaikams linijos konsultantai (specialistai, įgiję socialinio darbo arba psichologijos krypties kvalifikacijos išsilavinimą), pasiruošę padėti tau (arba vaikui, dėl kurio skambini, rašai laišką), kai:

  • patiri smurtą (psichologinį, fizinį, seksualinį, nepriežiūrą) namuose;
  • patiri patyčias (žodines, fizines) ugdymo įstaigoje;
  • matai, žinai, kad kitas vaikas yra skriaudžiamas;
  • tavo tėvai skiriasi ir turi su tuo susijusių klausimų;
  • turi klausimų apie galimus pagalbos būdus, aukščiau išvardytose situacijose ir kt.

Kaip gali su mumis susisiekti?

  • Nemokamu telefono numeriu 116 111*
  • Elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt arba šios svetainės pagrindiniame puslapyje užpildžius tam skirtą laukelį „rašyk“.
  • Elektroniniu paštu skyrybos@pagalbavaikams.lt, jei turi klausimų, susijusių su tėvų skyrybomis.
  • Tiesioginėmis konsultacijomis „online“, šios svetainės pagrindiniame puslapyje užpildžius tam skirtą laukelį „konsultuokis tiesiogiai“.

SVARBI INFORMACIJA!

* Į skambučius nemokamu trumpuoju pagalbos telefonu 116 111 visų pirma atsiliepia VšĮ „Vaikų linija” savanoriai. Jei pokalbio metu paaiškėja, kad skambinančiajam (ar vaikui, dėl kurio skambinama) būtina papildoma pagalba, jam / jai sutikus, jis /ji sujungiamas (-a) su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams linijos konsultantu.