naudota literatūra

 1. Buzan T. (2007). Lavinkite atmintį. Vilnius: Alma littera.
 2. Cosway R., Endler N. S., Sadler A. J., Deary I. J. (2000). The coping inventory for stressful situations: factorial structure and associations with personality traits and psychological health, Journal of Applied Biobehavioral Research 5 (2): 121 – 143.
 3. Grakauskas Ž. (2004). Stresas ir elgesio savireguliacija: teorinės sąveikos problemos,Psichologija 29: 74 – 85.
 4. Grakauskas Ž., Valickas G. (2006). Streso įveikos klausimynas: keturių faktorių modelio taikymas.
 5. Juškelienė V., Ustilaitė S. (2010). Brandos egzamino baimė: XI–XII klasių mokyklinio nerimo ir mokyklos baimės raiškos ypatumai, Visuomenės sveikata 3 (50): 69 – 76.
 6. Meška V., Juozulynas A. (1996). Streso malšinimas. Vilnius: Pradai.
 7. Myers D. G. (2000). Psichologija. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
 8. Monginaitė I. (2005). Įvadas į psichologija. Vilnius: Technika.
 9. Perminas A., Galvydienė E. (2008). Studentų sveikos mitybos bei streso įveikimo strategijų sąsajos, Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 1: 71 – 85.
 10. Pikūnas J., Palujanskienė A. (2005). Stresas: atpažinimas ir įveikimas. Kaunas: Pasaulio lietuvių centras.
 11. Žukauskas G. (1998). Abilitacija. Stresas. Reabilitacija. Vilnius: Lietuvos teisės akademija.