streso įveikimo būdai

Svarbu žinoti, kad jei streso išvengti negalime, reikia išmokti jį suvaldyti ir tokiu būdu sumažinti arba išvengti neigiamų pasekmių sveikatai. Streso įveikimas – tai procesas, kurio metu žmogus stengiasi suvaldyti iškilusius sunkumus, nepalankios aplinkos reikalavimus ir emocijas, kurias patiriami sunkumai iššaukia.

Galimi įvairūs streso įveikimo / neįveikimo būdai (atkreipk dėmesį, kokį būdą įprastai naudoji):

  • Susidūrimas su problema – koncentruojiesi ne į būseną (iššauktą problemos), bet į problemos sprendimą. Atlieki problemos vertinimą, išskiri situacijos teigiamus ir neigiamus dalykus, ir tada ieškai būdų, kaip ją spręsti. Pavyzdžiui, jeigu kas nors nepasisekė, nesusitelki ties nusivylimu ir liūdesiu, bet ieškai klaidų, aiškiniesi, kokių pastangų reiktų situacijai pakeisti.
  • Atsiribojimas ir vengimas – jei stengiesi negalvoti apie problemą ar įvykį, keliantį stresą, nieko nedarai, kad problema išsispręstų, neieškai sprendimo. Šiuo atveju save nuteiki, kad geriau nieko nedaryti, nes vis tiek šioje situacijoje esi bejėgis (-ė). Pavyzdžiui, susipyksti su geriausiu draugu ir nusprendi, kad nenori su juo pasikalbėti, vengi išspręsti konfliktą. Šį įveikos būdą dažnai naudoja žmonės, kurie nepasitiki ir abejoja savimi.
  • Savikontrolė – šiuo būdu stengiesi numatyti stresinius įvykius ir jiems nusiteikti, tokiu būdu valdydamas stresą. Kontroliuodamas save, tu gali kontroliuoti ir įvykius, t. y. gali išvengti kilsiančių problemų. Pavyzdžiui, žinai, kad tavęs laukia svarbus atsiskaitymas mokykloje – taigi tam pasiruoši iš anksto, išmoksti reikalingus dalykus ir stengiesi išlikti ramus.
  • Socialinės paramos ieškojimas – iškilus problemoms, ieškai pagalbos artimoje aplinkoje. Pavyzdžiui, kreipiesi į tėvus, pasipasakoji draugui, prašai pagalbos mokytojo ir pan.
  • Atsakomybės prisiėmimas – reikia nepamiršti, kad mes patys atsakome už savo elgesį ir veiksmus. Pavyzdžiui, jeigu gavai pažymį, kuris Tavęs netenkina, nepulki kaltinti mokytojos, o pirmiau pagalvoki apie savo klaidas. Reiktų pamiršti tokias frazes: „Viskas priklauso tik nuo kitų“, „Aš nieko nesugebu padaryti“ ir pan.
  • Planingas problemų sprendimas – stengiesi numatyti, planuoti konkrečius veiksmus, siekdamas (-a) išspręsti konkrečią problemą. Kurdamas (-a) problemos sprendimų planą numatai savo veiksmus, kreipiesi pagalbos į aplinkinius ir pan. Planingas sprendimas – informacijos, reikalingos spręsti iškilusią problemą, rinkimas ir kaupimas, laiko valdymas, tikslų nustatymas. Pavyzdžiui, iš anksto susirašai visus kontrolinius darbus, kuriuos reikės atsiskaityti. Taip numatai savo darbų atlikimo tvarką, paskirstai laiką mokymuisi ir laisvalaikiui. Stengiesi padaryti visus darbus iš anksto, nepasilieki jų atlikimo paskutinei dienai, o jeigu kažko nesupranti – kreipiesi pagalbos į mokytoją.